I drömmen finns svaren!

Jag har alltid varit fascinerad och intresserad av det mänskliga psyket. Speciellt drömmens betydelse för den enskilde individen. Så pass intresserad att jag skrev en uppsats om drömmar när jag studerade socialpsykologi på Högskolan i Växjö. Det finns en hel del studier kring både sömn och drömmar att grotta ned sig i. Mitt intresse för drömmar har sedan tonåren funnits med mig och detta har lett till att jag blivit riktigt bra på att tolka drömmar åt andra människor.

Detta har inte så mycket med livscoachning att göra utan är mer ett intresse som jag ägnar mig åt i andra delar av min verksamhet samt när man träffar människor som vill dela med sig av sina drömmar. 

Det första jag gör är att placera in drömmen i någon av följande tre kategorier. De drömmar som bearbetar vardagen, de som är budskap från det undermedvetna och de som är information och kunskap från annat håll, utifrån. De sistnämnda drömmarna är inte så vanliga om man inte är en person som är öppen för information utifrån och kanske till och med söker detta. 

De drömmar som jag mest pratar med andra om är de drömmar som kommer från det undermedvetna. Mardrömmar är ett bra exempel på detta eller kanske en återkommande dröm. Det viktiga, i mina ögon, är att få reda på hur själva känslan är i drömmen. Så det jag gör när jag hjälper människor att tolka sina egna drömmar är att jag frågar och pratar mycket om vad drömmen, symbolerna och känslan betyder för individen. För det är i de svaren som nyckeln till drömmens gåta befinner sig. 

Jag kan bjuda på två klassiker och den ena är om du drömmer att du kör eller åker bil. Vart i bilen sitter du? Fram eller bak? Är det du som kör? Hur går bilresan till? Är den lugn och stabil eller susar den fram? Vinglar bilen fram och tillbaka över vägen eller är den stadig? Sist men inte minst, vilka är med i bilen? Alla dessa ingredienser har betydelse för att veta vad drömmen egentligen betyder. Vad den betyder just för dig eftersom det är din dröm. 

Du kan såklart slå upp drömmars betydelse i ett drömlexikon eller liknande men det kommer inte hjälpa dig att tyda din dröm. Det är mer som en kul grej. Givetvis kan lexikonet hjälpa dig att hitta dina egna svar men det går inte att sätta ett likamedstecken på att en dröm om tappade tänder innebär att du kommer få mycket pengar. 

Den andra klassikern är att du befinner dig i en byggnad och dessa drömmar kan vara helt galna. Byggnaden står för dig själv (ditt jag) och ditt undermedvetna. När du går in i olika rum eller upp och ner för trappor så är du på en spännande jakt i ditt eget undermedvetna. Det som händer i drömmen kan ge dig hjälp, vägledning och svar. Det kan även vara, vilket det ofta är, något som vill komma upp ur det undermedvetna för att få bli medvetet. För det är när det är medvetet som vi kan börja arbeta med de känslor som kommit upp.