Om DLC

Jag heter Markus Kalin och är Certifierad Livscoach på Livscoachakademien. 2017 startade jag mitt företag Ditt Livs Coachning och har sedan dess coachat och hjälpt människor i livets alla frågor.

Vad är coachning?

Coachning innebär att vi tillsammans analyserar din nulägessituation och genom samtal kommer fram till vilka önskningar du vill uppfylla och hur du ska nå dina mål.

Coachningen går ut på att du ska hitta din egen handlingskraft och uppnå din fulla potential. Ett konkret verktyg för dig att gå från tankar och ord till handling.

Coachningen lägger fokus på nuläget och framtiden. Detta för att det som har hänt har hänt och det går inte att förändra. Det som går att förändra är våra tankar om det förflutna. Om vi släpper bagaget vi bär på går det att skapa ett nytt uppdaterat jag. En möjlighet att få bli den man vill vara fullt ut.

Efter varje samtal bokar vi en ny tid för uppföljning av dina delmål och mål. Verkningsfull coachning innebär allt från 3 till 8 samtal. Efter det så har du säkerligen hittat rätt verktyg för att fortsätta på din nya inslagna väg.

Vad är det inte?


Coachning är inte tips eller rådgivning utan alla mål och delmål som vi sätter upp tillsammans utgår helt och hållet från dina egna funderingar och önskningar.

Coachning är inte psykoanalys eller psykoterapi. Om du behöver professionell vård av det slaget kommer jag vänligt hänvisa dig vidare.

Du kan alltid avbryta coachningen utan att förklara varför. Våra ekonomiska avtal gentemot varandra fullföljs enligt överenskommelse.

Jag följer ICFs Etiska riktlinjer.

ICF står för International Coach Federation som är det globala branschorganet för professionella coacher.