Tjänster

Livscoachning – Privatpersoner

Har du behov av snabb coachning kring en specifik fråga så går det att boka enstaka coachningstimmar.

Personlig utveckling – Föreläsning.

Föreläsning och workshop

Tidsaspekt: halvdag

Föreläsning IKIGAI – Att leva ett meningsfullt liv.

Tidsaspekt: 2 tim

Coachning på abonnemang

Ge alla i företaget en möjlighet att nå sin fulla potential genom att erbjuda livscoachning som friskvård. Genom att hjälpa människor med det som skaver i livet så skapar man välmående människor. Detta leder till mindre stress och ökad livskvalitet.

Hur många timmar behöver ert företag/organisation?