Tjänster

Se informationsfilmen om hur DLC kan hjälpa just ert företag eller organisation.

Raketpaket 1

Föreläsning och workshop

Tidsaspekt: halvdag

Raketpaket 2

Nulägesanalys

Föreläsningar och workshops

Gruppcoachning/ Individuell coachning

Avstämning

Tidsaspekt: 3-6 månader

Raketpaket 3

Det bästa och det mesta paketet är en kombination av paket 1 och 2. Hela äventyret börjar med den ögonöppnande föreläsningen ”Allt är möjligt!” som blir startskottet på den förändring mot både ökat välmående och ekonomisk vinst för företaget.

Föreläsning-workshop-enkät-avstämning-nulägesanalys-gruppcoachning-individuell coachning-workshops-avstämning-analys-avrapportering.

Tidsaspekt: 3-6 mån

Coachning på abonnemang

Ge alla i företaget en möjlighet att nå sin fulla potential genom att erbjuda livscoachning som friskvård. Genom att hjälpa människor med det som skaver i livet så skapar man välmående människor. Detta leder till mindre stress och ökad livskvalitet.

Hur många timmar behöver ert företag/organisation?

Livscoachning

Har du behov av snabb coachning kring en specifik fråga så går det att boka enstaka coachningstimmar.