Åsa K Larsson – Studie & yrkesvägledare

Jag väljer att återkomma till Markus och köper coachningspaket när det sker förändringar i mitt yrkesliv och i min vardag. Jag har vänt mig till Markus livscoachning under tre års tid. Varje gång som vi påbörjar en coachningsperiod får jag klarhet i mitt liv samt en stärkt självkänsla. Helt enkelt ett positivare förhållningssätt att handskas med mina rädslor och fattar beslut.